Informace o škole

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola nabízí bezplatné studium na státní škole a to ve čtyřletých oborech vzdělání střední školy ukončených maturitní zkouškou:

Hráči Fotbalové Farmy mohou být ze všech oborů vzdělání.

Žáci středních odborných škol u nás mohou dále pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole tříletým vzdělávacím programem, který je ukončen absolutoriem a získáním titulu diplomovaný specialista DiS.:

 

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Ředitel školy: Ing. Josef Nehyba
Zástupkyně ředitele školy: Ing. Mgr. Sáša Nelibová
Typ organizace: příspěvková organizace Ústeckého kraje
Zřizovatel: Ústecký kraj, IČO 70 892 156, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 46 773 762
Adresa školy: Špindlerova 690, 413 01 Roudnice nad Labem
Telefon: +420 416 831 225
E–mail školy: skola@vosasos.cz
WWW: www.vosasos.cz
Bankovní spojení: 107-0037324471/0100
(variabilní symbol pro platbu školného VOŠ: RČ, konstantní symbol: 558)
Zřizovací listina: ze dne 9. 7. 2014
IZO SOŠ: 000082457
IZO VOŠ: 110028589